Paula CIOARĂ
Posts By Paula CIOARĂ

Informații de interes public

Conform Legii 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public, am afișat informații privind execuția bugetară (activitatea de încasare a veniturilor bugetare şi de efectuare a plăţii cheltuielilor aprobate prin buget), statul de functii etc.

Informațiile sunt disponibile atașat (scanate în format pdf).