Evaluare in educatie

Evaluările naționale în educație pe care le propunem au ca obiectiv general evaluarea continuă, într-un mediu extern, distinct de cel al școlii în care învață elevul zi de zi – evaluare la nivel de clasă la disciplinele prevăzute în curriculum-ul școlar.Prin aceste evaluări periodice, urmărim competențele atinse de elevi pe parcursul derulării activității școlare. Derularea acestor evaluări naționale le dă elevilor posibilitatea să își verifice cunoștințele pe etape de parcurgere a materiei, în vederea obținerii unor rezultate bune la viitoarele concursuri, examene și competiții. O astfel de evaluare periodică asigură o asimilare constantă a materiei precum și o dezvoltare de competențe la un nivel corespunzător pentru fiecare elev. În acest fel, se diminuează riscul de a se acumula goluri în cunoștințe și se pot întreprinde din timp măsuri de recuperare a materiei.