Testul GENIUS

Testul Genius reprezintă o abordare modernă a concursurilor și testelor școlare, axat pe creativitate, ingeniozitate, gândire critică și argumentația propriilor puncte de vedere.
Prin natura, formatul și structura subiectelor sale, concursul „Testul Genius" urmărește verificarea modului în care elevii aplică cunoștințe dobândite!